header_over_ons_IV Toggle

 

header_over_ons_IVLifeLong is opgericht door Lee Mason en Floris Barthélemy vanuit de visie en ervaring dat we als mensen in staat zijn om positieve invloed uit te oefenen op onszelf en onze privé- en werk-omgeving.

Met bezieling ondersteunt ons team jou graag om een zo gezond, gelukkig en betekenisvol mogelijk leven te leiden.


header_team_IV

Lee Mason

Lee Mason

Fysiotherapeut en expert op het gebied van welzijn en betekenisvol leven

Drijfveer

Mijn voornaamste drijfveer is om een structurele bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van mensen. Dit doe ik onder meer door zelf een zo betekenisvol en authentiek mogelijk leven te leiden – en daarbij inspireer ik anderen om hetzelfde te doen.

Achtergrond

Als fysiotherapeut werkte ik in hechte samenwerking met professionals uit de zorg en het bedrijfsleven, onder meer bij reïntegratiebureau’s, een hospice en een ziekenhuis. Tijdens mijn loopbaan ontwikkelde ik een visie op gezondheid en welzijn: ik heb geleerd dat mensen in staat zijn om zelfstandig de kwaliteit van hun dagelijks leven te verbeteren. Ik kan hen daarbij helpen, op zowel fysiek, psychisch als sociaal-emotioneel gebied.

Floris Barthélemy

Floris Barthélemy

Mensendieck therapeut en trainer

Ervaring

Als trainer ben ik gespecialiseerd in efficiënte en tijdbesparende methodes om fysieke en mentale gezondheid te bevorderen. Als Mensendieck-therapeut werkte ik onder meer voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik leerde medewerkers zich bewust te worden van hun lichaamshouding, waardoor ze zich fitter voelden.

Visie

Ik wil mensen laten ervaren hoe een betere lichamelijke gezondheid een positieve invloed kan hebben op ons gemoed. Zowel publieke als private organisaties riepen mijn expertise in om medewerkers het verband tussen toenemende lichamelijke activiteit en groei van mentale weerbaarheid te laten ervaren.

Daarnaast…

Naast mijn werk en opleiding als trainer beoefende ik bijna twintig jaar karate en werd ik tweemaal Nederlands kampioen. Op het moment bekwaam ik me in Braziliaans Jiu Jitsu en boksen.

Marieke Ruardi

Marieke Ruardi

Psycholoog en cognitief gedragstherapeut

Focus

Mijn professionele focus ligt op het ondersteunen van mensen bij het vergroten van hun zelfkennis. Daardoor kunnen ze bewuster en met meer autonomie hun leven leiden, vanuit hun eigen waarden en idealen.

Holisme

Ik heb een holistische benadering van welzijn: fysiek, psyche en sociaal-emotionele component hangen met elkaar samen. Ik heb me daarom bekwaamd in verschillende technieken, zodat ik zo goed mogelijk kan aansluiten bij de belevingswereld van de personen die ik begeleid. Zo faciliteer ik bevordering van zelfmanagement en -ontplooiing onder meer met gebruik van Voice Dialogue en ACT-principes. Voor het verwerken van belemmerende, nare en ingrijpende ervaringen gebruik ik ook EMDR*). Daarnaast begeleid ik groepen en individuen bij het beoefenen van mindfulness en het creëren en onderhouden van gezonde en harmonieuze relaties.

 *) EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing, een therapie voor mensen die chronisch last hebben van traumatische ervaringen.

Vrije tijd

In mijn vrije tijd richt ik me op persoonlijke ontwikkeling, reizen, levensbeschouwing en yoga. Daarnaast ben ik actief op het gebied van duurzaamheid en ethiek ten a en aanzien van mens, dier en milieu.


Eske Dost

Voedingsdeskundige en trainingsexpert

Passie

Mijn professionele passie is het ondersteunen van mensen bij het ontwikkelen en onderhouden van een duurzaam gezonde leefstijl.

Outside of the box

Gedurende mijn carrière als bokser heb ik deelgenomen aan vijftig wedstrijden, ben ik drie keer nationaal kampioen van Nieuw-Zeeland geworden en werd ik benoemd tot de eerste vrouwelijke bondscoach voor New Zealand Boxing. Ik begeleid professionele atleten van verschillende disciplines. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in het verzorgen van trainingen op het gebied van vitaliteit, gezondheid en optimisme, zowel voor particulieren als binnen het bedrijfsleven.

Persoonlijk

Buiten mijn werk houd ik me bezig met wielrennen, krachttraining, tijd doorbrengen in de natuur, reizen en het ontdekken van andere culturen.


“De trainers van LifeLong leven naar hun eigen adviezen.

En ze zijn geduldig ;-)” -Kim (33), filmmaker

“Dank voor het helpen vinden van meer zingeving en betekenis in

de dingen waarop ik wil focussen in het leven”

– Karel (37), ondernemer

“Jullie helpen deelnemers om een betere balans in hun leven

te vinden, en meer ontspanning en geluk.”

– Sam (71), geoloog


Bij onze benadering sta jij centraal. Niet slechts een deel van jou, maar jij als geheel: jouw lichaam, jouw gevoel, jouw verstand. En ook jouw vermogen om je af te vragen wie je bent, waarom je bestaat en wat je eigenlijk wilt doen met de beperkte tijd die je te besteden hebt in je leven.

Bij LifeLong besteden we aandacht aan alle vier aspecten van het mens-zijn: fysiek, emotioneel, mentaal en existentieel.

Deze vier aspecten zijn integraal onderdeel van de zogeheten Evolutie Methode™, die we gebruiken om je te ondersteunen bij het leiden van een zo gezond, gelukkig en betekenisvol mogelijk leven. De methode is ontwikkeld door Lee Mason en is gebaseerd op twee decennia professionele ervaring, gecombineerd met inzichten van wetenschappelijke onderzoekers, gezondheids- en gedragsdeskundigen en specialisten op het gebied van levensbeschouwing.

De Evolutie Methode™ is een belangrijke garantie voor expertise, kwaliteit en transparantie die ons als trainers van LifeLong in staat stelt om jou zo effectief mogelijk te ondersteunen bij het:

1. Benoemen van heldere ontwikkelwensen

2. Stellen van haalbare doelen

3. Nemen van doeltreffende actie

4. Ontwikkelen van routines om positieve veranderingen te behouden… voor de rest van je leven!


“Bedankt voor deze ervaring.

Jullie hebben me een duurzame implementatie-strategie meegegeven

om stress te verminderen en me beter in balans te voelen. 

Vooral het deel waarin ik geleerd heb mijn gedachten te hanteren

zal me helpen, nu en in de toekomst.”

-Petra (28), juriste


header_achtergrond_VDe Evolutie Methode™ is een effectief instrument waarmee je stapsgewijs positieve veranderingen in je leven kunt doorvoeren. Waar komt de naam vandaan?

Binnen de biologie beschrijft het begrip evolutie het verschijnsel waarbij levende wezens veranderingsprocessen doormaken om in dynamische leefomstandigheden zo optimaal mogelijk te functioneren.

Onbewuste mechanismen zijn doorlopend van invloed op de configuratie van ons genetisch materiaal. Daarnaast zijn mensen ook in staat om bewust bepaalde aspecten van ons gedrag en onze overtuigingen te veranderen, waardoor we in staat zijn om onszelf in positieve richting te ontwikkelen. Dit type bewuste veranderingsprocessen is (in symbolische zin) te beschouwen als persoonlijke evolutie.

Omdat de methode waarvan we bij LifeLong gebruik maken specifiek ontwikkeld is om individuen te ondersteunen bij het bewust coördineren van effectieve persoonlijke evolutie, heet deze de Evolutie Methode™.


Counseling Amsterdam

Jeannette Bolck, oprichter van Counseling Amsterdam, is een ervaren en deskundige psycholoog die sinds 2003 in haar succesvolle praktijk, in het centrum van Amsterdam, patiënten van diverse nationaliteiten helpt om persoonlijke problemen te overwinnen.


Optimiz

Optimiz is specialist op het gebied van revalidatietraining, de begeleiding van topsporters en het verzorgen van preventietrainingen voor zelfstandige ondernemers.

In samenwerking met Wanno Wardenaar, oprichter van Optimiz, verzorgen we vanuit LifeLong trainingen binnen de paramedische sector om gezondheidsprofessionals te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun leven; op fysiek, geestelijk en sociaal-maatschappelijk vlak.